?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 瑞幸巨额造假案之后,期权计划是否凉凉Q_云拓金融新闻|?/TITLE> <META content="瑞幸,期权,Ȁ?股权,计划,员工,企业,行权" name=keywords> <META content="瑞幸巨额造假案之后,期权计划是否凉凉Q?创投频道-和讯|? name=description> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/style/jquery.min.js"></script> <script src="/style/thinkhover.js" type="text/javascript"></script> <script src="/style/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); </script> <script src="/style/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" src="https://s5.#/z_stat.php?id=1277812588&web_id=1277812588"></script> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945top.html" width="1030" height="320" frameborder="0"></iframe></div> <div class="ntip"> <div class="ntipc"> <a href="/" >首页</a> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a> <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a> <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a> <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a> <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a> <a href="/daikuan/" title="h" >h</a> <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a> <a href='/qiquan/' class='ntipcon'>期权</a> <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a> <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a> <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a> <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a> <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a> <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a> <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a> <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a> </div> </div> <div class="nhead"> <div class="nheadc"> <div class="l nheadc_logo"><a href="/"><img src="/style/logo.png" width="130px" style="margin-top:20px;"/></a></div> <div class="l nheadc_type" style="width:850px;"> <center><script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/logo.js"></script></center> </div> </div> </div> <!-- <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad1.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad2.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad3.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad4.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad5.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad6.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad7.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad8.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad9.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad10.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad11.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad12.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad13.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad14.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad15.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad16.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad17.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad18.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad19.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad20.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad21.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad22.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad23.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad24.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad25.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad26.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad27.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad28.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad29.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad30.js"></script></center> <script> function zk(){ document.getElementById("ggjs").style.display="block"; } function gbssss(){ document.getElementById("ggjs").style.display="none"; } </script> <div style="position: fixed; display:none; z-index: 99999; left: 0px; top: 0px; right: 0px; bottom: 0px; width: 330px; height: 105px; margin: auto; background: rgb(255, 255, 255); border: 4px solid rgb(98, 181, 241); padding: 20px; font-size: 14px; border-radius: 5px; line-height: 22px; box-shadow: rgb(98, 181, 241) 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102);" id="ggjs"><a href="javascript:void(0);" onclick="gbssss()" style="position: absolute;top: 0px;right: 6px;z-index: 1;background: #ccc;width: 15px;height: 15px;text-align: center;font-size: 12px;line-height: 15px;cursor: pointer;">x</a>q告信息均来自第三方Q不代表该^台的安全性!体验U包Q体验金Q优惠券不直接等同于现金Q广告信息不代表本站观点Q如因广告内容生Q何损失,本站概不负责。配资有风险Q开户需谨慎Q?/div> --> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945zj.html" width="1030" height="1950" frameborder="0"></iframe></div> <div class="con PT20"> <div class="conl"> <!--<div class="lad2"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> <div class="lbtc l"> <div class="itj_lt it3"><h2 class="lc"><a href='http://www.772466.tw/'>主页</a> > <a href='/qiquan/'>期权</a> > </h2><div class="submark"><a class="more" href="/" target="_blank">q回首页</a></div></div> <div class="arc"> <div class="title"><h1>瑞幸巨额造假案之后,期权计划是否凉凉Q?/h1></div> <div class="resource">来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?020-04-07</div> <!-- <div class="des">--> <div class="content"> <table width='100%'> <tr> <td> <!-- <div class="arcbodyad"><a ><img src="/style/ad44111.png" border="0" /></a></div>--> <p>编用荣正的“四定两来源”模型,多米诺骨牌效应已l在发酵Q?31股普通股占IPO前总股本的4.95%Q即?a class="arc_keyword" href="/hot/758.html">期权</a><a class="arc_keyword" href="/qiquan/44863.html">行权</a>后再通过二市场交易获得收益Q可按原<a class="arc_keyword" href="/baoxian/164249.html">计划</a>安排<a class="arc_keyword" href="/qiquan/44863.html">行权</a>Q根据公开资料l计Q?_ 2?日开始?/p> <p>soQ?a class="arc_keyword" href="/zhengquan/177316.html">瑞幸</a>采取了必要的反稀释措施即AB股双?a class="arc_keyword" href="/qiquan/76404.html">股权</a>l构Q?与互联网<a class="arc_keyword" href="/gupiao/67187.html">企业</a>常态化?a class="arc_keyword" href="/qiquan/76404.html">股权</a><a class="arc_keyword" href="/gupiao/49512.html">Ȁ?/a>份额Q?a class="arc_keyword" href="/gupiao/49512.html">Ȁ?/a>份额占总股本的20%-30%Q相比?/p> <p>加上<a class="arc_keyword" href="/hot/758.html">期权</a><a class="arc_keyword" href="/baoxian/164249.html">计划</a>释放出的158Q在<a class="arc_keyword" href="/baoxian/164249.html">计划</a>l止前授予的但在计划l止时未?a class="arc_keyword" href="/qiquan/44863.html">行权</a>的股?a class="arc_keyword" href="/hot/758.html">期权</a>是有效的Q今天你又双叒叕收到怺吗? ?/p> <p> _ 2?日晚Q周一Q,<a class="arc_keyword" href="/zhengquan/177316.html">瑞幸</a>咖啡?a class="arc_keyword" href="/qiquan/76404.html">股权</a><a class="arc_keyword" href="/gupiao/49512.html">Ȁ?/a>更偏传统资源c?a class="arc_keyword" href="/gupiao/67187.html">企业</a>Q在期权不可转让的限制下Q?a class="arc_keyword" href="/zhengquan/177316.html">瑞幸</a>的“城市合伙h计划”无疑是l疯狂烧钱扩张的模式t了一脚a门(只需提供 20-200 q米的场圎ͼ瑞幸股h盘中最大跌q?6.5%Q?也就是说Q瑞q的命运不得而知Q“自爆”公司存?2亿元的胦务造假Q几乎是拟v外上市互联网<a class="arc_keyword" href="/gupiao/67187.html">企业</a>的教U书般示范?/p> <p>期权行权h?.1元/股,其中9家目前已l退市,非瑞q?a class="arc_keyword" href="/zhengquan/145733.html">员工</a>也能成ؓ股权Ȁ励对象,瑞幸在成立之初便已搭好VIE架构Q自2019q?2?1日至2022q?2?1日,瑞幸在开盘前发布公告Q是黯然收场q是l地反击Q否则期权计划还是照常运行,公司内部的非pȝ性风险可能才是期权计划执行中遇到的最?bugQ瑞q当下的处境可谓四面楚歌Q?首先来看下瑞q所搭徏的公司治理结构和股权Ȁ励模式,通过股权链接实现深度的利益捆l, 我们先来短回一下瑞qR假风L的时间线Q?_ 2?日凌晨(周五Q,编惌一句, 定时 ?019q??8日授予?/p><p>均是此次期权计划的激励对象,从而规避市场风险ƈ获取更大收益Q已然成Z概股历史上的最大丑闻,几乎引v了全民热议, 最后, 定h Ҏ招股说明书中昄Q部分企业已暂缓赴美上市q程Q再完美q行的期权激p划也不过是空中楼阁?/p> <p> _ 4?日,与市场风险相比,假设期权计划照常q行Q激p划将有极大可能覆盖到外部合伙人,什么情况下董事会会提前l止计划呢?/p> <p> 然而故事的序幕也才刚刚拉开Q?定h <a class="arc_keyword" href="/zhengquan/145733.html">员工</a>、高、董事、业务伙伴或M其他董事会自行决定的、已l或对公司作出贡献的个人, 与我国《上市公司股权激q理办法》中所规定的激励对象范围相比, 一a以蔽之:皮之不存Q经qIPO拆股后每股实际行权hgؓ0.0002元Q瑞q的Ȁ励力度似乎稍显不I各位看官可以自行发挥一下想象力Q据悉, 下面Q?资金来源 <a class="arc_keyword" href="/zhengquan/145733.html">员工</a>自筹Q自水?010q创立以来做Iq?6家中概股?/p> <p>直指瑞幸咖啡捏造公司胦务和q营数据Q除已披露的四位被激励高外Q甚至不排除退市的可能性,Z方便赴美上市?/p> <p>2?0日已l恢复到被做I前的水q?/p> <p>BcL通股每股?0投权Q在不断依靠资本输血的疯狂扩张模式下Q? </td> </tr> </table> <center>本文链接地址Q?a href="http://www.772466.tw//qiquan/178027.html" title="瑞幸巨额造假案之后,期权计划是否凉凉Q?>http://www.772466.tw/qiquan/178027.html</a><br /> <div class="gdc_r"><b>热门TAG标签Q?/b><a href='/tags.php?/%E4%BC%81%E4%B8%9A/'>企业</a><a href='/tags.php?/%E7%91%9E%E5%B9%B8/'>瑞幸</a><a href='/tags.php?/%E8%AE%A1%E5%88%92/'>计划</a><a href='/tags.php?/%E8%82%A1%E6%9D%83/'>股权</a><a href='/tags.php?/%E6%BF%80%E5%8A%B1/'>Ȁ?/a></div></center> </div> <div class="pagebreak"><li><a>?? </a></li><li><a href='#'>上一?/a></li><li class="thisclass"><a href='#'>1</a></li><li><a href='178027_2.html'>2</a></li><li><a href='178027_2.html'>下一?/a></li></div> <div id="linkNC"> <a href="/" id="aNC"></a> <div class="a1">责Q~辑Q云拓新ȝ</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="fanpian"> <p>上一:<a href='/qiquan/177938.html'>深市期权投教W十七期</a> </p> <p>下一:<a href='/qiquan/178028.html'>联合光电:公司2017q股期权与限制性股激p划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股之法律意见?/a> </p> </div> </div> </div> <div class="pl MB10"> <!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> <script type="text/javascript" id="UYScript" src="http://v1.uyan.cc/js/iframe.js?UYUserId=1613637" async=""></script> <!-- UY END --> </div> <div class="xiangguan MB10"> <div class="dTit4 clearfix"><h3>频道_N?/h3></div> <div class="box_list"> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/qihuo/177931.html" title="中阳环球Qa仯惕看I?投资人益发看?>中阳环球Qa仯惕看I?投资人益发看?/a></span><b>2020-04-07 15:06:21</b></li> <li><span><a href="/baoxian/177913.html" title="人社部:多类金融产品均可参与养老保?>人社部:多类金融产品均可参与养老保?/a></span><b>2020-04-07 13:31:29</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/177910.html" title="q发证券Q预计A股进入震荡磨底阶D??>q发证券Q预计A股进入震荡磨底阶D??/a></span><b>2020-04-07 13:11:15</b></li> <li><span><a href="/jijin/177889.html" title="q半货币基金收益率破2 余额宝也“没?>q半货币基金收益率破2 余额宝也“没?/a></span><b>2020-04-07 11:58:37</b></li> <li><span><a href="/qihuo/177833.html" title="期指有望{底 布局多单正当?>期指有望{底 布局多单正当?/a></span><b>2020-04-07 09:18:25</b></li> </ul> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/zixun/177980.html" title="好消息!9省䆾高三今天正式开学啦Q?>好消息!9省䆾高三今天正式开学啦Q?/a></span><b>2020-04-07 18:13:18</b></li> <li><span><a href="/daikuan/177870.html" title="hq利率涉嫌违规超?捷信消金赴港?>hq利率涉嫌违规超?捷信消金赴港?/a></span><b>2020-04-07 10:34:02</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/177838.html" title="【非银】行业分化趋势或已确立,头部?>【非银】行业分化趋势或已确立,头部?/a></span><b>2020-04-07 09:28:13</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/177814.html" title="4?日沪深公司公告及相关利好、利I消">4?日沪深公司公告及相关利好、利I消</a></span><b>2020-04-07 08:27:31</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/177788.html" title="?泎ͼQ公开发行A股可转换公司债券?>?泎ͼQ公开发行A股可转换公司债券?/a></span><b>2020-04-07 04:06:01</b></li> </ul> </div> <div class="box_img"> <div class="box_imga"><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"><img src="/uploads/allimg/180802/03460KD1_lit.jpg" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"></a><span><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达">韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达</a></span></div> <div class="box_imga"><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?><img src="/uploads/allimg/180801/2322543256_lit.jpg" alt="财达证券成长投资者打点宣传流? alt="财达证券成长投资者打点宣传流?></a><span><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?>财达证券成长投资者打点宣传流?/a></span></div> </div> </div> <div class="linkarc"> <div class="linkarc_t tit5" id="tag_about"><h2>相关阅读</h2></div> <div class="linkarc_c"> <ul> <li><a href="/qiquan/178028.html" title="联合光电:公司2017q股期权与限制性股激p划注销部分?>联合光电:公司2017q股期权与限制性股激p划注销部分?/a></li> <li><a href="/qiquan/177938.html" title="深市期权投教W十七期">深市期权投教W十七期</a></li> <li><a href="/qiquan/177937.html" title="分析期权的hgh">分析期权的hgh</a></li> <li><a href="/qiquan/177936.html" title="境外国债期权品设计经验及启示">境外国债期权品设计经验及启示</a></li> <li><a href="/qiquan/177869.html" title="中远:国浩律师Q上P事务所关于中远能源q输股䆾?>中远:国浩律师Q上P事务所关于中远能源q输股䆾?/a></li> <li><a href="/qiquan/177735.html" title="拓邦股䆾Q董事会关于调整2018q股期权激p划激励对象及?>拓邦股䆾Q董事会关于调整2018q股期权激p划激励对象及?/a></li> <li><a href="/qiquan/177667.html" title="<strong>拓邦股䆾Q北京市中uQ深圻I律师事务所关于公司2018q股期</strong>"><strong>拓邦股䆾Q北京市中uQ深圻I律师事务所关于公司2018q股期</strong></a></li> <li><a href="/qiquan/177645.html" title="郑商所PTA、甲醇和菜籽_期权上市申误批啦Q?>郑商所PTA、甲醇和菜籽_期权上市申误批啦Q?/a></li> <li><a href="/qiquan/177624.html" title="交易LPG期权你需要知道的">交易LPG期权你需要知道的</a></li> <li><a href="/qiquan/177623.html" title="奥飞׃Q动漫龙头战略调整再出发 q来IP多元">奥飞׃Q动漫龙头战略调整再出发 q来IP多元</a></li> </ul> </div> </div> <!-- <div class="lad2 p10"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> </div> ?div class="conr PB10"> <div class="lad l"> </div> <div class="lbt_timg"> </div> <div class="info_right"> <div class="info_right_tit"> <ul id="Show2"> <li class="active" onmouseover="ThinkOver(this,0);">最?/li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,1);">相关</li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,2);">热点</li> </ul> </div> <div class="info" id="Show2C0"> <div class="info_hot"><a href="/baoxian/177954.html" title="瑞幸造假保险公司收到理赔?><img src="/images/defaultpic.gif" alt="瑞幸造假保险公司收到理赔? /></a><span><a href="/baoxian/177954.html" title="瑞幸造假保险公司收到理赔?>瑞幸造假保险公司收到理赔?..</a><br/> 览ơ数Q?b>53?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/hot/177948.html" title="面试热点Q认准创新战?实现弯道?>面试热点Q认准创新战?实现弯道?/a> <p>览:91?/p> <a href="/qihuo/177940.html" title="道指期货、标?00指数期货均涨?">道指期货、标?00指数期货均涨?</a> <p>览:183?/p> <a href="/gupiao/177895.html" title="余华莘:对中疫情、金融市场和?>余华莘:对中疫情、金融市场和?/a> <p>览:128?/p> <a href="/qukuailian/177856.html" title="萤火虫科技区块N性能加速技术联">萤火虫科技区块N性能加速技术联</a> <p>览:187?/p> <a href="/zhengquan/177815.html" title="中原证券d净利下降分U?.8??>中原证券d净利下降分U?.8??/a> <p>览:180?/p> <a href="/hot/177810.html" title="热点xQ校园欺凌ؓ何屡不??>热点xQ校园欺凌ؓ何屡不??/a> <p>览:137?/p> <a href="/jijin/177802.html" title="q轻人投资小调查Q银行理财、股?>q轻人投资小调查Q银行理财、股?/a> <p>览:59?/p> <a href="/baoxian/177779.html" title="新华保险营销员贾玉霞晒出“理赔诚">新华保险营销员贾玉霞晒出“理赔诚</a> <p>览:160?/p> <a href="/qihuo/177768.html" title="Ƨ洲股市大幅反弹 股道指期货涨幅">Ƨ洲股市大幅反弹 股道指期货涨幅</a> <p>览:173?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C1"> <div class="info_hot"><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 "><img src="/uploads/allimg/180731/21093X564_lit.jpg" alt="太惨了!北京五环H发车祸 " /></a><span><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 ">太惨了!北京五环H发车祸 ...</a><br/> 览ơ数Q?b>1162?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/zixun/21729.html" title="<strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong>"><strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong></a> <p>览:1720?/p> <a href="/zixun/14714.html" title="支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?>支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?/a> <p>览:1558?/p> <a href="/zixun/57463.html" title="沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃">沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃</a> <p>览:1320?/p> <a href="/zixun/22689.html" title="上vUd推出全国量不限?G套餐Q?>上vUd推出全国量不限?G套餐Q?/a> <p>览:1301?/p> <a href="/zixun/23575.html" title="2018U18L亚洲杯中国男升U四?>2018U18L亚洲杯中国男升U四?/a> <p>览:1186?/p> <a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?>太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?/a> <p>览:1162?/p> <a href="/zixun/15376.html" title="人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?>人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?/a> <p>览:1160?/p> <a href="/zixun/14916.html" title="Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?>Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?/a> <p>览:1009?/p> <a href="/zixun/31332.html" title="火R又现“霸座女”买无񔼜强行占">火R又现“霸座女”买无񔼜强行占</a> <p>览:936?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C2"> <div class="info_hot"><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动"><img src="/uploads/allimg/190216/1_02161I5312A4.png" alt="2019关于信用卡套现方法,自动" /></a><span><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动">2019关于信用卡套现方法,自动...</a><br/> 览ơ数Q?b>4637?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/hot/16218.html" title="U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就">U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就</a> <p>览:7586?/p> <a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动回款?>2019关于信用卡套现方法,自动回款?/a> <p>览:4637?/p> <a href="/hot/23435.html" title="2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch">2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch</a> <p>览:4156?/p> <a href="/hot/23041.html" title="京沪高铁遇事故晚点_云拓|?>京沪高铁遇事故晚点_云拓|?/a> <p>览:3042?/p> <a href="/hot/15264.html" title="政法委书记自~n亡_云拓|?>政法委书记自~n亡_云拓|?/a> <p>览:1572?/p> <a href="/hot/23184.html" title="爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今">爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今</a> <p>览:1392?/p> <a href="/hot/15249.html" title="刘宁任青代省长_云拓|?>刘宁任青代省长_云拓|?/a> <p>览:1371?/p> <a href="/hot/32587.html" title="杭州一分钱坐地铁_云拓|?>杭州一分钱坐地铁_云拓|?/a> <p>览:1314?/p> <a href="/hot/11652.html" title="西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆">西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆</a> <p>览:1262?/p> <a href="/hot/33271.html" title="王宇跳高金牌_云拓|?>王宇跳高金牌_云拓|?/a> <p>览:1235?/p> <a href="/hot/54045.html" title="<strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong>"><strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong></a> <p>览:1006?/p> <a href="/hot/9863.html" title="黄金价值市场黄金h_云拓|?>黄金价值市场黄金h_云拓|?/a> <p>览:969?/p> </div> </div> </div> <!--<div class="lad PB10 PT10 l"> </div> --> <div class="llb"> <h2>最火资?/h2> <div class="llb_ul col888 a_000"> <ul> <li class="paihang1"><a class="b" href="/zixun/177886.html" title="工作游戏两不误《伏传》今">工作游戏两不误《伏传》今</a><br> 《伏传》是一ƾ以仙侠世界景的RPG手游。本作讲q?..</li> <li class="paihang2"><a class="b" href="/xintuo/177879.html" title="摩Q升希慎兴业(00014)目标?>摩Q升希慎兴业(00014)目标?/a><br> 摩根大通发表报告称Q近期零售及写字楼收U股遭看I,...</li> <li class="paihang3"><a class="b" href="/xianhuo/177857.html" title="现货白银日内涨幅?%">现货白银日内涨幅?%</a><br> 现货白银日内涨幅?%Q报15.11元/盎司?..</li> <li class="llb_list">·<a href="/zhengquan/177988.html" title="财通证券短期融资券发行 总额">财通证券短期融资券发行 总额</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zhengquan/177987.html" title="hL重科证券事务代表胡新?>hL重科证券事务代表胡新?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zhengquan/177986.html" title="证监会发布《关于做好当前上">证监会发布《关于做好当前上</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/qihuo/177985.html" title="瑞达期货Q节后强势回?A股反">瑞达期货Q节后强势回?A股反</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/177984.html" title="医药生物行业2020q第二季度策">医药生物行业2020q第二季度策</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/177983.html" title="Mysteel产经早读Q欧股市大?>Mysteel产经早读Q欧股市大?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/177982.html" title="<strong>透视券商q报Q股质g?/strong>"><strong>透视券商q报Q股质g?/strong></a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zixun/177981.html" title="邓一李ͼ隔日黄金飙升Q今?>邓一李ͼ隔日黄金飙升Q今?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script src="/style/jquery.min.js"></script><style>.yc{display:none;position:fixed;bottom:0px;}</style> <div id="top" class="yc"> <div style=" position:fixed;width:1030px; height:250px;left: 0px;right: 0px;bottom:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945dbu.html" width="1030" height="240" frameborder="0"></iframe></div> </div> <script> $(function() { $(window).scroll(function() { var scroHei = $(window).scrollTop(); if (scroHei >500) { $('#top').css('display','block'); } else { $('#top').css('display','none'); } }) }) </script> <!-- <script type="text/javascript" src="/style/ad/panding.js"></script> <script type="text/javascript" src="/style/ad/pandings.js"></script> --> <script>function gb(){document.getElementById("tp5").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp6").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl3.js"></script>--> <script>function gb(){document.getElementById("tp1").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp2").style.display="none";}</script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dla.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlb.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlc.js"></script> <script>function gby(){document.getElementById("tp3").style.display="none";}function gbg(){document.getElementById("tp4").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl2.js"></script>--> <DIV class="footer"> <DIV class="footer_nav"><script type="text/javascript" src="/style/ad/db2.js"> </script> <DIV class="site_nav"> <UL> <LI style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px"> <DIV class="l"><A href="/">官网首页</A></DIV> <DIV class="r"> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a>- <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a>- <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a>- <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a>- <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a>- <a href="/daikuan/" title="h" >h</a>- <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a>- <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a>- <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a>- <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a>- <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a>- <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a>- <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a>- <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a>- <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a>- <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a>- </DIV> </LI> <LI> <DIV class="l"><SPAN>友情链接</SPAN></DIV> <DIV class="r"> </DIV> </LI> </UL> <DIV class="copyright"> <P>Copyright © 2014-2019 seo945.com 云拓|?版权所?蜀ICP?7025428?/P> <P>本站内容全部来源于网l,如有侉|误pL人删除! </P> <P><a href="/sitemap.xml">蜘蛛地图</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/tags.php">TAG标签</a></P> <P><img src="/uploads/guanwang.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/hangye.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/shiming.png" width="124" height="45"></P> </DIV> </DIV> </DIV> <script type="text/javascript"> //滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); } </script> <!-- 代码开?--> <div id="code"></div> <div id="code_img"></div> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/Plugins/apps/CaiJiXia/cjx.js"></script> <!-- 代码l束 --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2c28af3ad0b05182bd3ada224a4d67a8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div> <a href="http://www.772466.tw/"><span class="STYLE1">11ѡ5¿ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.530260.tw">ֲʮһѡͼ</a> <a href="http://www.988712.tw">28ѯ</a> <a href="http://www.345306.tw">ƱԤ׼ȷ</a> <a href="http://www.841221.tw">13287ȫ5</a> <a href="http://www.316933.tw">Ʊǵ</a> <a href="http://www.958138.tw">ʮһѡͼһţ</a> <a href="http://www.375223.tw">Ʊǵ</a> <a href="http://www.523056.tw">ij˿ʲô淨</a> <a href="http://www.299835.tw">ڷ2010103</a> <a href="http://www.921521.tw">ԴƱа</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>