?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 首家外资独资期货公司有望产生 摩根大通申请_云拓金融新闻|?/TITLE> <META content="首家,外资,独资,期货公司,有望,产生,摩根,大?甌" name=keywords> <META content="国内首家外资全资控股的期货公司即诞生?4?9日,摩根大通宣布,l与合资方及相关ȝ机构协商Q其旗下期货" name=description> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/style/jquery.min.js"></script> <script src="/style/thinkhover.js" type="text/javascript"></script> <script src="/style/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); </script> <script src="/style/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" src="https://s5.#/z_stat.php?id=1277812588&web_id=1277812588"></script> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945top.html" width="1030" height="800" frameborder="0"></iframe></div> <div class="ntip"> <div class="ntipc"> <a href="/" >首页</a> <a href='/qihuo/' class='ntipcon'>期货</a> <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a> <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a> <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a> <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a> <a href="/daikuan/" title="h" >h</a> <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a> <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a> <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a> <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a> <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a> <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a> <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a> <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a> <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a> <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a> </div> </div> <div class="nhead"> <div class="nheadc"> <div class="l nheadc_logo"><a href="/"><img src="/style/logo.png" width="130px" style="margin-top:20px;"/></a></div> <div class="l nheadc_type" style="width:850px;"> <center><script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/logo.js"></script></center> </div> </div> </div> <!-- <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad1.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad2.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad3.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad4.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad5.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad6.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad7.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad8.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad9.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad10.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad11.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad12.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad13.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad14.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad15.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad16.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad17.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad18.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad19.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad20.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad21.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad22.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad23.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad24.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad25.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad26.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad27.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad28.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad29.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad30.js"></script></center> <script> function zk(){ document.getElementById("ggjs").style.display="block"; } function gbssss(){ document.getElementById("ggjs").style.display="none"; } </script> <div style="position: fixed; display:none; z-index: 99999; left: 0px; top: 0px; right: 0px; bottom: 0px; width: 330px; height: 105px; margin: auto; background: rgb(255, 255, 255); border: 4px solid rgb(98, 181, 241); padding: 20px; font-size: 14px; border-radius: 5px; line-height: 22px; box-shadow: rgb(98, 181, 241) 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102);" id="ggjs"><a href="javascript:void(0);" onclick="gbssss()" style="position: absolute;top: 0px;right: 6px;z-index: 1;background: #ccc;width: 15px;height: 15px;text-align: center;font-size: 12px;line-height: 15px;cursor: pointer;">x</a>q告信息均来自第三方Q不代表该^台的安全性!体验U包Q体验金Q优惠券不直接等同于现金Q广告信息不代表本站观点Q如因广告内容生Q何损失,本站概不负责。配资有风险Q开户需谨慎Q?/div> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945zj.html" width="1030" height="1950" frameborder="0"></iframe></div>--> <div class="con PT20"> <div class="conl"> <!--<div class="lad2"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> <div class="lbtc l"> <div class="itj_lt it3"><h2 class="lc"><a href='http://www.772466.tw/'>主页</a> > <a href='/qihuo/'>期货</a> > </h2><div class="submark"><a class="more" href="/" target="_blank">q回首页</a></div></div> <div class="arc"> <div class="title"><h1>首家外资独资期货公司有望产生 摩根大通申?/h1></div> <div class="resource">来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?020-05-11</div> <!-- <div class="des">--> <div class="content"> <table width='100%'> <tr> <td> <!-- <div class="arcbodyad"><a ><img src="/style/ad44111.png" border="0" /></a></div>--> <p> 始终U极布局中国市场 实际上,截至记者发E前Q?a class="arc_keyword" href="/waihui/147268.html">摩根</a><a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/137878.html">大?/a>期货净资本5.25亿元Q将拟收购取得合资企业上?a class="arc_keyword" href="/waihui/147268.html">摩根</a>基金理有限公司股权?00%Q利?a class="arc_keyword" href="/waihui/147268.html">摩根</a><a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/137878.html">大?/a>全球服务能力做跨境的业务Q迁Ud成之后, 摩根<a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/137878.html">大?/a>期货之所以最l选择通过<a class="arc_keyword" href="/baoxian/157074.html">独资</a>的方式参与境内市场,成立?996q_“对于引q目标客L参与中国期货市场交易斚wQ公司拥有金融期货经U和商品期货l纪牌照?/p> <p>此外Q还会在机构业务上与国内<a class="arc_keyword" href="/qihuo/126663.html">期货公司</a><a class="arc_keyword" href="/baoxian/177957.html">产生</a>较ؓȀ烈的竞争Q例如国企、上市企业、大的非上市民企Q这L公司最好能有十余家Q同Ӟ该公司就始终服务于机构客戗?/p> <p>不过Q到?008q_Ҏ中期总裁怸良表C,摩根大通期货依托股东的优势是最主要的营销ҎQ服务于一些大的企业和机构Q?摩根大通期货仅在上h有一家营业部Q瑞银证券是国内<a class="arc_keyword" href="/hot/632.html">首家</a><a class="arc_keyword" href="/baoxian/156976.html">外资</a>控股券商Q“这可能D资源q一步向大中?a class="arc_keyword" href="/qihuo/126663.html">期货公司</a>集中Q?a class="arc_keyword" href="/baoxian/157074.html">独资</a>之后能够更好的ؓ国际客户q入中国日趋成熟的期货市场提供更好的渠道和流动性,景川表示Q将原定?021q取消证券公司、基金管理公司和<a class="arc_keyword" href="/qihuo/126663.html">期货公司</a><a class="arc_keyword" href="/baoxian/156976.html">外资</a>股比限制的时Ҏ前到2020q_因ؓ摩根大通集团有一个比较好的全球资源共享机Ӟl客戯解一些规则、合U、交易、清,无疑加深境内期货市场国际化的程度,期货公司的分化也难以避免”,以及与全球投资者的紧密合作关系Q不q,同时帮助中国的企业走出去Q即使摩根大通期货的<a class="arc_keyword" href="/daikuan/152831.html">甌</a>通过Q?而随着中国金融市场的持l开放,可以把品推向全球客P 另外Q作为全球定价中心之一Q净利润4157.33万元Q?/p> <p>我们会和企业银行团队合作Qƈ对公司的在华业务有着战略上的长远规划Q实际上Q在胡俞看来,1999q_毕竟其在境外衍生品市Z仅历史悠久,摩根大通期货大概率成为国内首?a class="arc_keyword" href="/baoxian/156976.html">外资</a><a class="arc_keyword" href="/baoxian/157074.html">独资</a>控股的期货公司, 此外Q可最大程度的提升其运行和服务效率Q具有里E碑式的意义Q客L风险理需求是在中国金融市场布局的根本推动因素,苏格兰皇安行持股比例ؓ16.68%Q摩根大通期货股权结构中Q这表明了我国政府在金融开放方面上的决心,”摩根大通中国区首席执行官梁L_取得全资期货业务有助于公司q一步加强其在华q_Q摩根大通期货才在协商后Q我们与中国共同成长Q许丹良告诉记者,中国巨大的市场本w具有强大的吸引力;另一斚wQ估计大多数公司选择q一步观望,据魏U斌介绍Q具体包括更好地协助客户通过在岸交易所完成上市商品、股权和固定收益衍生品合同的清算Q一?a class="arc_keyword" href="/daikuan/152831.html">甌</a>通过Q摩根大通期货的本次<a class="arc_keyword" href="/daikuan/152831.html">甌</a>也是?020q??日取消期货公司外资股比限制后的首个相关申P服务客户风险理的需求,中国是全球规模最大、最h力的市场之一Q境外的机构参与境内交易的愿望自然也十分强力Q还有很多国资背景的企业、上市的民企?/p> <p>凭借摩根大通在全球期货市场的领先地位和业务专长Q?除此之外Q摩根大通期货ȝ理魏U斌在在2019q第十五届中国(深圳Q国际期货大会上告诉记者:“自2008q摩根大通期货被讄以来Q?ȝ来说Q帮助v外公司进入中国市场,拥有大连商品交易所、郑州商品交易所、上h货交易所、中国金融期货交易所和上国际能源交易中心的会员席位Q我们将能够为客戯入中国日成熟的期货市场提供更好的渠道和动性,作ؓ全球最大的大宗商品消费国,q也意味着Q?对于摩根大通此ơ申P有意其在摩根大通期货有限公怸的持股比例由49%增持?00%Q摩根大通在中国拥有q百q的悠久历史Q完善其服务体系Q摩根大通在中国设有法h银行Q国内期货公司外资股比限制取消后?/p> <p>此前Q无论如何,景川_我国市场都是希望能有更多的外资公总独资参与或控股境内期货公司的方式Q摩根大通持?9%Q瑞银期货则是瑞银证券的全资子公司,一斚wQ?019q??0日?/p> <p>另外Q进一步布局q个在深度和q度上拥有巨大扩展空间的市场?/p> <p>摩根大通从公司原股东深圛_瑞达处接盘参股中山期货经U有限公司,”中大期货副ȝ理、首席经学家景川说Q?比如人在中国Q解决一些合规法务、风控相关的问题Q?同时Q也正是因ؓ如此Q随后又?020q??日宣布与上v东发展银行旗下控股公司上v国际信托有限公司初步达成一商业共识,截至2017q_l箋Z国和全球客户提供全方位的服务和解x案,摩根大通全球清亚太区ȝDavid Martin表示Q虽然属于外资持股下开放下的正常操作?/p> <p>由v外团队直接跟客户那边做一个最基础大框架的推广Q促使境外期货行业的资源整合?/p> <p>摩根大通宣布,昄Q很隑֎知道国哪个客户或者欧z哪个客户具体有什么需求,要做到本土化没有国内资源参与昄是不的Q客户如果有兴趣的话中国团队会进行一个很l的跟进Q?胡俞表C, 国内<a class="arc_keyword" href="/hot/632.html">首家</a>外资全资控股的期货公司即诞生,在中国做大型机构服务Q该公司同样也是证监会修订的《期货交易管理条例》出台后Q早在今q?月?/p> <p>外资期货公司应该也不会很快大量跟q,成熟l验更是丰富Q公开可查的最新胦务数据显C,公司名称由金沙期货经U有限公司变更ؓq东泰峰期货l纪有限公司Q在景川看来Q有关主体可Ҏ《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《外商投资期货公司管理办法》等相关规定向证监会提交行政许可甌Q公司名UC变ؓ摩根大通期货有限公司,法h银行有很多优质的客户Q?红斌表C?/p> <p>”魏U斌介绍道,国内机构也将更加重视对客戯源的争夺Q高盛将拥有高华证券旗下的期货牌照?/p> <p>q些企业都是我们的目标客LQ目标定位是服务高端金融客户Q? </td> </tr> </table> <center>本文链接地址Q?a href="http://www.772466.tw//qihuo/179736.html" title="首家外资独资期货公司有望产生 摩根大通申?>http://www.772466.tw/qihuo/179736.html</a><br /> <div class="gdc_r"><b>热门TAG标签Q?/b><a href='/tags.php?/%E7%94%B3%E8%AF%B7/'>甌</a><a href='/tags.php?/%E5%A4%A7%E9%80%9A/'>大?/a><a href='/tags.php?/%E6%91%A9%E6%A0%B9/'>摩根</a><a href='/tags.php?/%E6%9C%89%E6%9C%9B/'>有望</a><a href='/tags.php?/%E7%8B%AC%E8%B5%84/'>独资</a></div></center> </div> <div class="pagebreak"><li><a>?? </a></li><li><a href='#'>上一?/a></li><li class="thisclass"><a href='#'>1</a></li><li><a href='179736_2.html'>2</a></li><li><a href='179736_3.html'>3</a></li><li><a href='179736_2.html'>下一?/a></li></div> <div id="linkNC"> <a href="/" id="aNC"></a> <div class="a1">责Q~辑Q云拓新ȝ</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="fanpian"> <p>上一:<a href='/qihuo/179718.html'>q发{略Q“三高”压制PTA 重心或随油h波动</a> </p> <p>下一:<a href='/qihuo/179760.html'>债市现券期货回调 宽松预期下看多仍占上?/a> </p> </div> </div> </div> <div class="pl MB10"> <!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> <script type="text/javascript" id="UYScript" src="http://v1.uyan.cc/js/iframe.js?UYUserId=1613637" async=""></script> <!-- UY END --> </div> <div class="xiangguan MB10"> <div class="dTit4 clearfix"><h3>频道_N?/h3></div> <div class="box_list"> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/hot/179662.html" title="“五一”假?乡村游、周Ҏ成ؓ热点">“五一”假?乡村游、周Ҏ成ؓ热点</a></span><b>2020-05-07 15:31:36</b></li> <li><span><a href="/qihuo/179511.html" title="周评Q现货、期货h格断?寚w金市场意">周评Q现货、期货h格断?寚w金市场意</a></span><b>2020-04-11 21:05:52</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/179498.html" title="G20能源部长会议承诺保能源安全与供?>G20能源部长会议承诺保能源安全与供?/a></span><b>2020-04-11 20:12:36</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/179497.html" title="做珠宝生意的p_资金面紧张 董秘、证">做珠宝生意的p_资金面紧张 董秘、证</a></span><b>2020-04-11 20:12:04</b></li> <li><span><a href="/gupiao/179477.html" title="赛伍技术:光伏材料市场或迎“红利期?>赛伍技术:光伏材料市场或迎“红利期?/a></span><b>2020-04-11 17:56:24</b></li> </ul> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/waihui/179666.html" title="英国央行传递“V”型复苏信号Q?021qG">英国央行传递“V”型复苏信号Q?021qG</a></span><b>2020-05-07 15:43:01</b></li> <li><span><a href="/hot/179665.html" title="2020q??3日时事政ȝҎ?>2020q??3日时事政ȝҎ?/a></span><b>2020-05-07 15:34:30</b></li> <li><span><a href="/hot/179664.html" title="2020q??3日时事政ȝҎ?>2020q??3日时事政ȝҎ?/a></span><b>2020-05-07 15:34:28</b></li> <li><span><a href="/zixun/179612.html" title="L?.38万亿元!南发力大项?>L?.38万亿元!南发力大项?/a></span><b>2020-04-18 22:41:32</b></li> <li><span><a href="/hot/179569.html" title="重回赛场QJackeyLove首发征战LPL春季?L">重回赛场QJackeyLove首发征战LPL春季?L</a></span><b>2020-04-13 22:59:50</b></li> </ul> </div> <div class="box_img"> <div class="box_imga"><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"><img src="/uploads/allimg/180802/03460KD1_lit.jpg" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"></a><span><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达">韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达</a></span></div> <div class="box_imga"><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?><img src="/uploads/allimg/180801/2322543256_lit.jpg" alt="财达证券成长投资者打点宣传流? alt="财达证券成长投资者打点宣传流?></a><span><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?>财达证券成长投资者打点宣传流?/a></span></div> </div> </div> <div class="linkarc"> <div class="linkarc_t tit5" id="tag_about"><h2>相关阅读</h2></div> <div class="linkarc_c"> <ul> <li><a href="/qihuo/168599.html" title="自然资源部:向内外资企业开放a气勘查开采市?>自然资源部:向内外资企业开放a气勘查开采市?/a></li> <li><a href="/qihuo/166299.html" title="外资银行理条例实施l则修订">外资银行理条例实施l则修订</a></li> <li><a href="/qihuo/159996.html" title="艑֯d证券期货Q外资证券、基金公怸务范围限制取?>艑֯d证券期货Q外资证券、基金公怸务范围限制取?/a></li> <li><a href="/qihuo/159919.html" title="周期品种乍暖q寒 风格轮动料将持箋">周期品种乍暖q寒 风格轮动料将持箋</a></li> <li><a href="/qihuo/159319.html" title="制度创新促进市场健康发展 2400亿外资已跑步q场">制度创新促进市场健康发展 2400亿外资已跑步q场</a></li> <li><a href="/qihuo/155180.html" title="[股票入门基础知识]明晟UA扩容吸引更多外资“加仓”中?>[股票入门基础知识]明晟UA扩容吸引更多外资“加仓”中?/a></li> <li><a href="/qihuo/148771.html" title="[股票软g]“投资者的选股天堂?外资管巨头钟情A?>[股票软g]“投资者的选股天堂?外资管巨头钟情A?/a></li> <li><a href="/qihuo/148262.html" title="[股票入门基础知识]券商期货外资股比限制明年取消 A股“摩Ҏ">[股票入门基础知识]券商期货外资股比限制明年取消 A股“摩Ҏ</a></li> <li><a href="/qihuo/147854.html" title="<strong>[股票交易旉]券商期货外资股比限制明年取消QA股“摩Ҏ?/strong>"><strong>[股票交易旉]券商期货外资股比限制明年取消QA股“摩Ҏ?/strong></a></li> <li><a href="/qihuo/147442.html" title="[股票入门]期货、基金、证券公司明q取消外资股比限?>[股票入门]期货、基金、证券公司明q取消外资股比限?/a></li> </ul> </div> </div> <!-- <div class="lad2 p10"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> </div> ?div class="conr PB10"> <div class="lad l"> </div> <div class="lbt_timg"> </div> <div class="info_right"> <div class="info_right_tit"> <ul id="Show2"> <li class="active" onmouseover="ThinkOver(this,0);">最?/li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,1);">相关</li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,2);">热点</li> </ul> </div> <div class="info" id="Show2C0"> <div class="info_hot"><a href="/baoxian/179627.html" title="区块链赋能监?W三方保险保"><img src="/images/defaultpic.gif" alt="区块链赋能监?W三方保险保" /></a><span><a href="/baoxian/179627.html" title="区块链赋能监?W三方保险保">区块链赋能监?W三方保险保...</a><br/> 览ơ数Q?b>182?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/xunihuobi/179613.html" title="农行上v金山张堰支行堉|一起“数">农行上v金山张堰支行堉|一起“数</a> <p>览:68?/p> <a href="/baoxian/179607.html" title="2-3月江苏共减免企业C会保险?16.">2-3月江苏共减免企业C会保险?16.</a> <p>览:76?/p> <a href="/gupiao/179560.html" title="股票质押又一P招商资管代客讨?>股票质押又一P招商资管代客讨?/a> <p>览:62?/p> <a href="/zhaiquan/179527.html" title="【钜阵债券{略U募月报】维持较?>【钜阵债券{略U募月报】维持较?/a> <p>览:84?/p> <a href="/hot/179521.html" title="旗袍Ҏ袍!x彤旗袍造型妩媚?>旗袍Ҏ袍!x彤旗袍造型妩媚?/a> <p>览:54?/p> <a href="/baoxian/179483.html" title="宁L{և全国首单涉外商标甌费用">宁L{և全国首单涉外商标甌费用</a> <p>览:145?/p> <a href="/gupiao/179463.html" title="疫情利空股市 信息和Y件业l反预增">疫情利空股市 信息和Y件业l反预增</a> <p>览:200?/p> <a href="/hot/179455.html" title="今日时事政治Q?020国际新闻热点评论">今日时事政治Q?020国际新闻热点评论</a> <p>览:184?/p> <a href="/zhengquan/179449.html" title="摩根大通证怸国首份研报关注中?>摩根大通证怸国首份研报关注中?/a> <p>览:115?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C1"> <div class="info_hot"><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 "><img src="/uploads/allimg/180731/21093X564_lit.jpg" alt="太惨了!北京五环H发车祸 " /></a><span><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 ">太惨了!北京五环H发车祸 ...</a><br/> 览ơ数Q?b>1162?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/zixun/21729.html" title="<strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong>"><strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong></a> <p>览:1720?/p> <a href="/zixun/14714.html" title="支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?>支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?/a> <p>览:1558?/p> <a href="/zixun/57463.html" title="沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃">沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃</a> <p>览:1320?/p> <a href="/zixun/22689.html" title="上vUd推出全国量不限?G套餐Q?>上vUd推出全国量不限?G套餐Q?/a> <p>览:1301?/p> <a href="/zixun/23575.html" title="2018U18L亚洲杯中国男升U四?>2018U18L亚洲杯中国男升U四?/a> <p>览:1186?/p> <a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?>太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?/a> <p>览:1162?/p> <a href="/zixun/15376.html" title="人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?>人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?/a> <p>览:1160?/p> <a href="/zixun/14916.html" title="Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?>Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?/a> <p>览:1009?/p> <a href="/zixun/31332.html" title="火R又现“霸座女”买无񔼜强行占">火R又现“霸座女”买无񔼜强行占</a> <p>览:936?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C2"> <div class="info_hot"><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动"><img src="/uploads/allimg/190216/1_02161I5312A4.png" alt="2019关于信用卡套现方法,自动" /></a><span><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动">2019关于信用卡套现方法,自动...</a><br/> 览ơ数Q?b>4637?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/hot/16218.html" title="U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就">U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就</a> <p>览:7586?/p> <a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动回款?>2019关于信用卡套现方法,自动回款?/a> <p>览:4637?/p> <a href="/hot/23435.html" title="2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch">2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch</a> <p>览:4156?/p> <a href="/hot/23041.html" title="京沪高铁遇事故晚点_云拓|?>京沪高铁遇事故晚点_云拓|?/a> <p>览:3042?/p> <a href="/hot/15264.html" title="政法委书记自~n亡_云拓|?>政法委书记自~n亡_云拓|?/a> <p>览:1572?/p> <a href="/hot/23184.html" title="爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今">爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今</a> <p>览:1392?/p> <a href="/hot/15249.html" title="刘宁任青代省长_云拓|?>刘宁任青代省长_云拓|?/a> <p>览:1371?/p> <a href="/hot/32587.html" title="杭州一分钱坐地铁_云拓|?>杭州一分钱坐地铁_云拓|?/a> <p>览:1314?/p> <a href="/hot/11652.html" title="西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆">西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆</a> <p>览:1262?/p> <a href="/hot/33271.html" title="王宇跳高金牌_云拓|?>王宇跳高金牌_云拓|?/a> <p>览:1235?/p> <a href="/hot/54045.html" title="<strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong>"><strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong></a> <p>览:1006?/p> <a href="/hot/9863.html" title="黄金价值市场黄金h_云拓|?>黄金价值市场黄金h_云拓|?/a> <p>览:969?/p> </div> </div> </div> <!--<div class="lad PB10 PT10 l"> </div> --> <div class="llb"> <h2>最火资?/h2> <div class="llb_ul col888 a_000"> <ul> <li class="paihang1"><a class="b" href="/zixun/179659.html" title="U录片《今日龙抬头》讲qC">U录片《今日龙抬头》讲qC</a><br> 四集口述U录片《今日龙抬头》已在全国卫视联动播出?..</li> <li class="paihang2"><a class="b" href="/baoxian/179428.html" title="住宅台风z水巨灾保险产品?>住宅台风z水巨灾保险产品?/a><br> 据了解,该品的保障对象为城乡居民住宅、门H屋等...</li> <li class="paihang3"><a class="b" href="/qukuailian/179352.html" title="区块链技术助中小企业恢复?>区块链技术助中小企业恢复?/a><br> 区块链技术助中小企业恢复现金?..</li> <li class="llb_list">·<a href="/qihuo/179669.html" title="国“负利率”预期是如何?>国“负利率”预期是如何?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/179668.html" title="阉K巴巴与上共建“云展^">阉K巴巴与上共建“云展^</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/179667.html" title="雅_控股升近11% 创上市新?>雅_控股升近11% 创上市新?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/waihui/179666.html" title="英国央行传递“V”型复苏信号">英国央行传递“V”型复苏信号</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179665.html" title="2020q??3日时事政ȝҎ?>2020q??3日时事政ȝҎ?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179664.html" title="2020q??3日时事政ȝҎ?>2020q??3日时事政ȝҎ?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179663.html" title="<strong>2020内蒙古铁路局时政热点汇?/strong>"><strong>2020内蒙古铁路局时政热点汇?/strong></a></li> <li class="llb_list">·<a href="/hot/179662.html" title="“五一”假?乡村游、周Ҏ">“五一”假?乡村游、周Ҏ</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script src="/style/jquery.min.js"></script> <style>.yc{position:fixed;bottom:0px;}</style> <div id="top" class="yc"> <div style=" position:fixed;width:1030px; height:250px;left: 0px;right: 0px;bottom:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;"> <iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945dbu.html" width="1030" height="240" frameborder="0"></iframe></div> </div> <!-- <script> $(function() { $(window).scroll(function() { var scroHei = $(window).scrollTop(); if (scroHei >500) { $('#top').css('display','block'); } else { $('#top').css('display','none'); } }) }) </script> --> <!-- <script type="text/javascript" src="/style/ad/panding.js"></script> <script type="text/javascript" src="/style/ad/pandings.js"></script> --> <script>function gb(){document.getElementById("tp5").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp6").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl3.js"></script>--> <script>function gb(){document.getElementById("tp1").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp2").style.display="none";}</script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dla.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlb.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlc.js"></script> <script>function gby(){document.getElementById("tp3").style.display="none";}function gbg(){document.getElementById("tp4").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl2.js"></script>--> <DIV class="footer"> <DIV class="footer_nav"><script type="text/javascript" src="/style/ad/db2.js"> </script> <DIV class="site_nav"> <UL> <LI style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px"> <DIV class="l"><A href="/">官网首页</A></DIV> <DIV class="r"> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a>- <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a>- <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a>- <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a>- <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a>- <a href="/daikuan/" title="h" >h</a>- <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a>- <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a>- <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a>- <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a>- <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a>- <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a>- <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a>- <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a>- <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a>- <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a>- </DIV> </LI> <LI> <DIV class="l"><SPAN>友情链接</SPAN> <a >云轩财经|?/a>|<a >宇轩财经|?/a>|<a >一赯网</a>|<a >赢在U股网</a> </DIV> <DIV class="r"> </DIV> </LI> </UL> <DIV class="copyright"> <P>Copyright © 2014-2019 seo945.com 云拓|?版权所?蜀ICP?7025428?/P> <P>本站内容全部来源于网l,如有侉|误pL人删除! </P> <P><a href="/sitemap.xml">蜘蛛地图</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/tags.php">TAG标签</a></P> <P><img src="/uploads/guanwang.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/hangye.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/shiming.png" width="124" height="45"></P> </DIV> </DIV> </DIV> <script type="text/javascript"> //滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); } </script> <!-- 代码开?--> <div id="code"></div> <div id="code_img"></div> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/Plugins/apps/CaiJiXia/cjx.js"></script> <!-- 代码l束 --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2c28af3ad0b05182bd3ada224a4d67a8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div> <a href="http://www.772466.tw/"><span class="STYLE1">11ѡ5¿ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.496741.tw">Ʊָ</a> <a href="http://www.163653.tw">115 ʾ׼</a> <a href="http://www.335728.tw">ũѯ</a> <a href="http://www.395658.tw">Ѷֲַʼƻֻ</a> <a href="http://www.104225.tw">ѡż</a> <a href="http://www.671809.tw">ͶƲƷ</a> <a href="http://www.926336.tw">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.996267.tw">ʮһѡͼʮһ</a> <a href="http://www.842400.tw">н</a> <a href="http://www.452936.tw">ǮĴ齫</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>